Sinhala (Sri Lanka)
අන්තර්ගත දැකුම් වැදුම් : 88379
October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

අනු අංකය විස්තරය චක්‍රෙල්ඛඅංකය දිනය
01 විශමාචාර ක්‍රියාවන්ට ලක්වන  සමුපකාර  ෙස්වකයින් පිළීබඳ කටයුතු කිරීම 96/03.pdf 1996.12.10
02 අධ්‍යක්‍ෂ මණෟඩල රැස්වීම් වලට සහභාගිවීම සදහා අධ්‍යක්‍ෂවරුන්ට ගමන් වයදම් හා සංයුක්ත දීමනා  ෙගවීම 97/04.pdf 1997.09.22
03 විවිධ ෙස්වා සමුපකාර සමිතිවල සහ ෙවනත් විශාල සමුපකාර සමිතිවල ගරු සභාපතිවරුන්ට දීමනා ෙගවීම 97/06.pdf 1997.11.12
04 විවිධ ෙස්වා සහ ෙවනත් විශාල සමුපකාර සමිතිවල සභාපතිවරුන්ට දීමනා ෙගවීම 99/02.pdf 1999.01.20
05 විවිධ ෙස්වා සමුපකාර සමිති විසින් බැංකු ජංගම ගිණුම් පැවැත්වීම හා අයිරා පහසුකම් වලට අදාල මූල්‍ය කටයුතු විධිමත් කිරීම 99/05.pdf 1999.02.24